13.45 UUR

Private Enforcement

Elaine Whiteford, lawyer at Quinn Emanuel (London)
Pedro Callol, lawyer at Callol, Coca & Associates (Madrid)
dr. Alex Petrasincu, lawyer at Hausfeld (Berlijn)
mr. Albert Knigge, lawyer Houthoff

Op 27 december 2016 verstreek de datum voor implementatie van de Kartelschaderichtlijn (richtlijn 2014/104/Eu). Deze implementatie heeft in de lidstaten geleid tot aanpassing van het burgerlijk (proces)recht; in Nederland tot invoeging van afdeling 6.3.3B van het Burgerlijk Wetboek (“Schending van mededingingsrecht”) en enkele aanvullende bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Met de richtlijn is beoogd het recht dat op kartelschadevorderingen van toepassing is gedeeltelijk te harmoniseren.

Hoewel de effecten van deze implementatie als gevolg van het overgangsrechtelijke regime op de meeste onderdelen pas op termijn merkbaar zullen zijn, werpt de richtlijn haar schaduw vooruit en dienen tal van interpretatievraagstukken zich aan.

Tegen de achtergrond van de recent gewezen arresten Cogeco (over de ratione temporis van de richtlijn in het licht van verjaring) en Skanska waarin het Luxemburgse hof heeft bepaald dat kartelschadevorderingen integrerend deel uitmaken van het stelsel voor de handhaving van de Europese mededingingsregels en ertoe strekken ondernemingen voor mededingingsverstorende gedragingen te straffen,

discussieert een panel van advocaten uit verschillende jurisdicties over:

  • hoe hun nationale rechters omgaan met toerekening van aansprakelijkheid aan entiteiten binnen een groep;
  • het verschaffen van inzage in stukken uit het commissiedossier;
  • het doorberekeningsverweer;
  • de territoriale reikwijdte van een commissiebesluit.
Click to access the login or register cheese