De Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht brengt ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht in Nederland onder de aandacht.

Wij organiseren daartoe een jaarlijks Mededingingscongres, webinars en loven scriptieprijzen uit voor de beste Nederlandse mededingingsrechtelijke masterscripties.

Ons 19e Mededingingscongres zal – indien Corona het toelaat – plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2021 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

De stichting is een not-for-profit organisatie.

Met vriendelijke groet,

Weijer VerLoren van Themaat
Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht