Op donderdag 13 oktober 2022 vieren wij ons 20e Mededingingscongres en, belangrijker, het bijna 25 jarig bestaan van de Mededingingswet. Onze Nederlandse Mededingingswet trad immers op 1 januari 1998 in werking. We geloofden toen sterk in mededinging als oplossing van alle vormen van marktfalen. En op dat moment viel er zonder twijfel ook veel te winnen met een effectieve aanpak van de vele kartels en andere mededingingsbeperkingen.

Inmiddels zijn we 25 jaar verder. Er zijn andere zorgen bijgekomen. De wens voor de laagst mogelijke (consumenten) prijs door volledig vrije concurrentie wijkt voor zorgen om klimaat, arbeidsomstandigheden, privacy, leveringszekerheid en strategische autonomie. Nu het laagst hangende fruit van de meest evidente hard core kartels effectief bestreden lijkt te zijn, is er meer aandacht voor machtsposities. Fusiemeldingen worden (niet alleen in Nederland) strenger beoordeeld ter voorkoming dat machtsposities ontstaan en ten aanzien van bestaande machtsposities is er (niet alleen in Big Tech) meer aandacht of deze niet worden misbruikt. Wat betekent dit alles voor ons mededingingsbeleid? Wat merkt M&A van de behoefte aan meer strategische autonomie? Hoe vertalen de nieuwe zorgen zich in beleid, prioritering en schadetheorie├źn? Hoe gaat de rechter om met strengere fusietoetsing?

Bij ons 20e congres gaan wij op deze vragen in. Na afloop van het congres vieren wij graag beide lustra met alle deelnemers in de vorm van een diner in restaurant De Kas.

Wij verheugen ons bijzonder u op 13 oktober weer te zien.

Namens het bestuur van de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht,

Weijer VerLoren van Themaat

Click to access the login or register cheese