De Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht brengt ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht in Nederland onder de aandacht. Het organiseert daartoe jaarlijks het Mededingingscongres en de scriptieprijzen voor de beste Nederlandse mededingingsrechtelijke master scripties.

Naast het afgelopen 18e Mededingingscongres, verzorgt de Stichting in dit Corona-jaar nog twee webinars:

Het eerste webinar vindt plaats op 12 november van 12.30 tot 14.00 uur en betreft de “economische highlights” van het afgelopen jaar. Theon van Dijk, Chief Economist ACM, en Gulbahar Tezel, Econoom PwC, debatteren daarbij over de belangrijkste economische overwegingen en vaststellingen in de mededingingsjurisprudentie en beschikkingspraktijk in Nederland van de afgelopen 12 maanden.

Het tweede webinar vindt plaats op 9 december van 16.00 tot 17.15 uur. Machteld de Monchy, Advocaat bij De Brauw en Till Schreiber, Managing director Cartel Damage Claims (CDC), verzorgen dan een Engelstalig webinar over “Complex mass claims” waarbij zij vier Europese rechters interviewen over hoe zij dit soort grote zaken managen. Wij hopen hierbij ook op actieve deelname van leden van de rechterlijke macht in binnen en buitenland.

Wij blijven ernaar streven academie en praktijk met elkaar in contact te brengen en ons mededingingscongres blijft daarbij het theater waar geïnteresseerden in het Nederlandse mededingingsrecht elkaar ontmoeten. Deze ontmoetingsplaats hebben we in ons nieuwe logo tot uitdrukking proberen te brengen in de vorm van een gestileerd amfitheater.

Met vriendelijke groet,

Weijer VerLoren van Themaat
Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht