Op 7 oktober 2021 vindt ons 19e Mededingingscongres plaats, naar wij hopen, live in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Wij hebben ruim 25 sprekers, waaronder Olivier Guersent (directeur-generaal van DG Comp) en Pinar Akman (University of Leeds) over de Digital Markets Act, het jurisprudentieoverzicht van Ruben Elkerbout en Anke Prompers en parallelsessies over economische highlights, verticalen, FDI, private enforcement, mededinging, privacy & consumentenrecht en een door de rechterlijke macht georganiseerde sessie. Na de parallelsessies vindt de feestelijke uitreiking plaats van de scriptieprijzen 2021. Het inhoudelijke deel van de dag wordt afgesloten met een interview met Martijn Snoep.

Na een jaar van zoomsessies, organiseren wij tenslotte graag een diner in de Koningszaal van Artis.

Wij verheugen ons bijzonder u op 7 oktober weer te zien.

Namens het bestuur van de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht,

Weijer VerLoren van Themaat