Scriptieprijs

Master studenten van vandaag zijn de mededingingsjuristen en economen van de toekomst. In het kader van haar doelstelling de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht en -beleid in Nederland onder de aandacht te brengen, looft de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht drie prijzen uit voor de beste Master scripties op het gebied van het Europese en/of nationale Mededingingsrecht. Inschrijving staat open voor zowel rechten- als economiestudenten.

De eerste prijs bedraagt EUR 1.000, de tweede prijs EUR 500 en de derde prijs EUR 250. De winnende scripties worden bekendgemaakt tijdens het congres en worden naderhand gepubliceerd op de website van de Stichting.  

De prijzen worden toegekend aan scripties van uitstekende academische kwaliteit, waarbij originaliteit van onderwerpkeuze en/of methode van onderzoek, de bijdrage aan rechtsontwikkeling en/of rechtspraktijk van belang zijn. 

Voorwaarden

De scriptie is geschreven in het voorafgaande jaar, aan een Nederlandse universiteit en is beoordeeld met een 8 of hoger. De scriptie kan in het Nederlands of Engels zijn geschreven.

Zie het reglement voor de precieze voorwaarden en de wijze van indiening.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

De juryleden voor 2024 zijn:

  • Herman Speyart (voorzitter), Raadsheer, Gerechtshof Den Haag
  • Wessel Geursen (lid), Senior Legal Counsel, Directie Juridische Zaken, ACM
  • Jan Kees Winters (lid), Senior Advisor, Strategy& PwC

De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Mededingingscongres te Amsterdam.

Hieronder staan de winnaars van de voorgaande jaren:

Finalisten 2023:

1. Lois Elshof
Corporate Sustainability Due Diligence and EU Competition Law
2. Alek Kahn

Distinguishing Genuine Sustainability Agreements
from Disguised Cartels under Article 101(3) TFEU

3. Sophie Devogele
Algorithmic Tacit Collusion: a Threat to the Current
EU Competition Law Framework?

2022:
1. Patrick Legros
Cartel and champagne solidarity: peircing the veil on UEFA’s hold over European football
2. Emine Bilsin
Bonding the Two Universes: Data Protection Considerations in the EU Merger Control – Can Merger Remedies Be a Way Out?
3. Niels Wessel
The Netherlands as a Cartel Damages Hub and Private Law Enforcement Paradise?

2021:
1. Merel Livestro

Doorrekenen na doorberekening
2. Sergiu Petrişor
Nurturing business customers for slaughter? Data leeching of non-public business customers’ data performed by dual role online platforms – an abuse of a dominant position?
3. Tatiana Podstolna
New Competition Tool inspired by the CMA: a project worth revisiting

2020:
1. Maurits Michon
The essential facilities doctrine requirement of indispensability and access to vertically integrated gatekeeper online platforms for downstream competitors
2. (gedeeld) Lousine Hovhanisian
Access to Competitively Sensitive Information of the Target
Company: Ancillary to Corporate Transactions or a
Violation of Article 101(1) TFEU?

2. (gedeeld) Mia Monas
‘Legal Sci-Fi’ – Interaction between algorithms, AI systems and competition law in the e-commerce sector

2019:
1. Leah Peeters

Precarious workers and competition law
2. Rasmus Geertsema
The Great Competition Debate
a systematic inquiry

3. Sylwia Kalaska
Equivalence of rights of defence in competition
proceedings before the Commission and the Polish
Competition Authority

2018:
1. Maureen Schrijen
Excessive prices in the
pharmaceutical sector

2. David Makkink
The effects of European competition law on healthcare and national healthcare systems in the EU
3. Astrid Dorigny
The introduction of minimum harmonisation in the leniency application procedure for
stakeholders filing in multiple jurisdictions

Click to access the login or register cheese