Inschrijven

Kosten

Uw investering, exclusief BTW:

Vroegboektarief tót 01/08/2022EUR 649
Standaard tariefEUR 725
Tarief medewerkers overheidEUR 249
Supplement diner EUR 75

Voor wie

U bent advocaat en gespecialiseerd in Europees en mededingingsrecht of rechter. U bent academisch geschoold en juridisch medewerker van een mededingingsautoriteit of juridisch (beleids)medewerkers Ministerie van Economische zaken Landbouw & Innovatie of (juridisch) adviseur mededingingsrecht en bestuursrecht. Advocaten, economen, bedrijfsjuristen, rechters, toezichthouders, ambtenaren en academici gespecialiseerd op het gebied van mededinging en regulering.

Annulering

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren met een email aan congresmededingingsrecht@outlook.com

Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het congres, dan brengen wij € 75,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Bij verhindering kunt u natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

PO-punten

Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten niet erkend als opleidingsinstelling.

Indien een advocaat een cursus van een niet-erkende instelling volgt of geeft, kan de advocaat aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. In dit artikel is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede moet komen en gegeven moet zijn door deskundige docenten.

Voldoet de cursus aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en is de advocaat van mening dat het volgen of geven van de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de advocaat zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. De advocaat dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Hiervoor dient een bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) te kunnen worden overgelegd en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste om het aantal netto uren onderwijs te kunnen bepalen). De bewijsstukken dient de advocaat derhalve goed te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd. De advocaat hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.

Meer informatie over de puntwaardigheid van activiteiten, niet-juridische activiteiten en over te leggen bewijsstukken kunt u vinden in de lijst met FAQ van de raden van de orde.

Click to access the login or register cheese