Congres

Programma 7 oktober 2021

8.30uOntvangst
9.15uOpening door de dagvoorzitter
Weijer VerLoren van Themaat, advocaat Houthoff
9.30uThe Digital Markets Act package
De voorbije jaren is lang gedebatteerd, ook op ons congres, over voor- en nadelen van regulering van digitale markten. Sinds 15 december 2020 ligt er een concreet voorstel voor een Europese Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector die de Commissie vergaande bevoegdheden geeft ten aanzien van de zogenaamde ‘gatekeepers’. Olivier Guersent zal aangeven hoe de Commissie in de praktijk denkt om te gaan met haar nieuwe bevoegdheden. 

Key-note speaker: 
Olivier Guersent, Director-General Competition of the European Commission  
 
Commentator:  
Pinar Akman, Professor of Competition Law, University of Leeds and Director at the Jean Monnet Centre of Excellence on Digital Governance   

Moderator: 
Chris Fonteijn,partner Flint Global 
11.00uKoffie- en theepauze
11.15uNederlandse mededingingsrechtelijke uitspraken afgelopen jaar
Ruben Elkerbout, advocaat Stek, en
Anke Prompers, beroepencoördinator ACM  
12.45uLunch
13.45uSessieronde 1
U kunt een keuze maken uit drie sessies:

Sessie A: Economische highlights afgelopen jaar  
In wordt gegaan op de belangrijkste economische overwegingen en vaststellingen in de mededingingsjurisprudentie en beschikkingspraktijk in Nederland van het afgelopen jaar. Marktstudies en reguleringsbesluiten met interessante economische afwegingen passeren de revue. 

Gulbahar Tezel, econoom PwC  
Theon van Dijk, Chief Economist ACM 
 
Sessie B: Private enforcement
De inleiders gaan met een panel van juridische en economische experts in discussie over recente uitspraken en belangrijke gerelateerde thema’s, zoals de uitdagingen rond jurisdictie, de bindende kracht van beschikkingen van de Europese Commissie en schade. 

Machteld de Monchy, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek 
Stephanie The, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek 
Willem Heemskerk, advocaat Pels Rijcken
Theodoor Verheij, advocaat Brande & Verheij 
Nicole Rosenboom, econoom Oxera 
 
Sessie C: Foreign direct investment 
De recente (Nederlandse) ontwikkelingen op het gebied van het toetsen van investeringen op risico’s voor de nationale veiligheid staan centraal in dit panel. De laatste stand van zaken met betrekking tot de Wet Toetsing Economie en Nationale Veiligheid zal uiteraard de revue passeren, waarbij inhoudelijke en procedurele knelpunten worden besproken en toegelicht. Ook gaat het panel in op de trend bij FDI-toetsing verder te willen kijken naar de achterliggende structuur van private equity-vehikels en maakt het panel een vergelijking met de – op dit moment – meer ontwikkelde regimes in het buitenland (w.o. Duitsland en Frankrijk). 

Ivo Nobel, hoofd Bureau Toetsing Investeringen bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Winfred Knibbeler, advocaat Freshfields 
Victorine Dijkstra, advocaat Houthoff  
15.00uZaalwissel
15.10uSessieronde 2:

Sessie D: Mededinging, privacy & consumentenrecht
Facebook’s datapraktijken schenden volgens toezichthouders zowel privacyregels, consumentenrecht als mededingingswetgeving. Surcharging en geo-blocking zijn andere voorbeelden waarbij meer dan één instrument ingezet kan worden om consumentenschade te voorkomen. In deze sessie onderzoeken we de samenhang tussen privacy, consumentenbescherming en mededinging:
– Wat is de samenhang tussen deze rechtsregels?
– Bieden ze verschillende oplossingen voor dezelfde problemen of adresseren deze rechtsregels toch verschillende problemen?
– Hoe kunnen ze elkaar versterken?
– Wat is de ervaring met de relatieve effectiviteit van deze instrumenten?
– Zijn de theories of harm onderling consistent?
– Hoe werken Directie Mededinging en Directie Consumenten samen?
– Hoe werkt de ACM samen met de Autoriteit Persoonsgegevens?

Cees Dekker, advocaat Nysingh 
Edwin van Houten, directeur consumenten ACM  
Lousine Hovhanisian, advocaat Allen & Overy  
 
Sessie E: Verticalen 
In juni 2022 worden de groepsvrijstelling en richtsnoeren voor verticale overeenkomsten vervangen. De meest recente consultatie suggereert radicale wijzigingen. Het distributielandschap is het afgelopen decennium immers sterk veranderd. Er zijn vele, vaak complexe online distributiemodellen ontwikkeld die in de nieuwe groepsvrijstelling moeten worden meegenomen. De vraag is ook hoe rekening moet worden gehouden met “gatekeeper platforms” en toegenomen marktmacht van sommige categorieën afnemers. Het panel gaat op de voorgestelde wijzigingen van de Europese groepsvrijstelling en richtsnoeren in en bespreekt de mogelijke impact van die plannen op de strategie van bedrijven en waar de voorgestelde regels tekort dreigen te schieten. Ten slotte speelt de vraag of behoefte is aan speciale regels voor de Nederlandse markt.   

Paul Lugard, advocaat Baker Botts 
Lumine van Uden, advocaat Houthoff 
Pablo Amador Sanchez, senior jurist, Directie Juridische Zaken ACM 
 
Sessie F: Rechterlijke Macht
Een aantal observaties over mededingingszaken vanuit de rechterlijke macht. 

Henk-Jaap Albers, raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 
Hans Aerts, senior raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 
16.25uPauze
16.45uUitreiking scriptieprijzen 2021 
Drie korte pitches van de genomineerden voor de scriptieprijzen en uitreiking van de scriptieprijzen door jurylid Lidwyn Brokx (ACM)
17.00uInterview met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM 
Weijer VerLoren van Themaat kijkt met Martijn Snoep terug op een aantal thema’s van de dag en de stand van zaken bij de ACM. 
17.45uEinde en aanvang borrel in KIT, aangeboden door RBB Economics
18.30uDiner met tafelrede door Wouter Bos, CEO InvestNL
Locatie: Koningszaal in ARTIS, mogelijk gemaakt door RBB Economics

Locatie

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Parkeren
Het KIT heeft geen parkeergelegenheid. U kunt in de omgeving parkeren op de openbare weg. De dichtstbijzijnde parkeergarage is:

QPark Oostpoort
Polderweg 92
1093 KP Amsterdam
(vanaf hier 10 minuten lopen of drie haltes met tram 19) 

Openbaar Vervoer

  • Vanaf Centraal Station: tram 14 (halte Alexanderplein)
  • Vanaf Muiderpoortstation: tram 3 (halte Linnaeusstraat)
  • Vanaf Station Zuid: metro 51 naar Weesperplein en tram 7 of 19 (halte Alexanderplein)

De borrel en het diner worden mogelijk gemaakt door RBB Economics.