Congres

Programma 5 oktober 2023

8.30uOntvangst
9.15uOpening door de dagvoorzitter Gulbahar Tezel
9.30uKeynote speech: Energie, een crisis in marktwerking
Energie is voor mededingingsrechtadvocaten op dit moment bijzonder interessant. Wat heeft marktwerking op energiemarkten ons gebracht? Wat is de samenhang tussen betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid? Hoe kunnen we de energietransitie versnellen en wat is hierbij de rol van de mededingingsregels en energieregulering?

Coen Teulings, hoogleraar Economie Universiteit Utrecht

Moderator:
Lian Merkx, programmamanager Energie bij VNG
10.45uKoffie- en theepauze
11.15uNederlandse mededingingsrechtelijke uitspraken van het afgelopen jaar
Ruben Elkerbout, advocaat Stek, en
Anke Prompers, beroepencoördinator ACM  
12.30uLunch
13.30uSessieronde 1
U kunt een keuze maken uit drie sessies. 

Sessie A: Academisch geluid; de “dodehoekspiegel” in het Nederlands mededingingsrecht
In deze sessie gaan voltijds academici en beroepsmatig betrokken personen in de Nederlandse mededingingsrechtelijke gemeenschap in gesprek met elkaar over de vraag hoe ze zich samen beter kunnen richten “op de dode hoek in het mededingingsrechtelijke debat”. Welke belangen, incentives  en gedachten spelen een rol om een kritische geluid te kunnen ontwikkelen in  de Nederlandse mededingingsrechtelijke gemeenschap?  

Panelleden onder meer:
Kati Cseres, universitair hoofddocent Recht aan het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), Universiteit van Amsterdam
Anna Gerbrandy, hoogleraar Mededingingsrecht Universiteit Utrecht
Johan van de Gronden, hoogleraar mededingingsrecht Radboud Universiteit Nijmgen
Jotte Mulder, advocaat Pels Rijcken
Onno Brouwer, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer

Sessie B: Consument & Energie
In de energietransitie staat de consument centraal. In de Europese en voorgestelde Nederlandse wetgeving wordt de positie van de consument aanzienlijk verstrekt en haar actieve deelname aan de markt gestimuleerd. Tegelijkertijd moet de consument meer dan ooit beschermd worden tegen hoge prijzen, oneerlijke handelspraktijken en failliete leveranciers.
In deze sessie gaan we het dubbele doel van consumentenbescherming en empowerment in het huidige energiebeleid bespreken. Hoe heeft de liberalisering en marktwerking voor consumenten gewerkt? Wie is de consument en welke vormen van consumentenbescherming of empowerment hebben we nodig in de huidige energiemarkt? Wat zijn de nieuwe (technologische en juridische) mogelijkheden voor consumenten om actief deel te nemen aan de energiemarkt?

Panelleden onder meer:
Saskia Lavrijsen, hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Tilburg University
Monique Coenraad, Teamleider ACM
Jan Wouter Langenberg, clusterleider consument en energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Stijn de Jong, advocaat Stibbe

Sessie C: Staatsteun & Energie
De rol van staatssteun bij de energietransitie is door energiecrisis verder toegenomen. Naast het behalen van de doelstellingen van Green Deal is de energieonafhankelijkheid van de EU lidstaten een belangrijke bijkomende doelstelling geworden. Naast de reguliere steunmogelijkheden op grond van de richtsnoeren voor klimaat, milieubescherming en energie biedt het tijdelijke crisis- en transitiekader extra steunmogelijkheden om de gevolgen van de energiecrisis voor de kortere termijn te verzachten. Met het specifieke steunkader voor ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI) wordt maximaal ingezet op de ontwikkeling va een Europese keten voor duurzame waterstof. Echter, het behoud van een eerlijk speelveld op de Europese interne markt en het voorkomen van een internationale subsidieoorlog zijn hierbij belangrijke uitdagingen die aanvullende kaders vragen, zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit, het recente voorstel voor de verbetering van de interne elektriciteitsmarkt en de Verordening buitenlandse subsidies. Het panel zal deze uitdagingen vanuit de verschillende invalshoeken belichten en gaat graag de discussie aan of de aanvullende kaders voldoende waarborgen bieden om de marktwerking en de eerlijke concurrentie op de energiemarkt te waarborgen en een concurrentiestrijd tussen (lid)staten te voorkomen. 

Panelleden:
Caroline Buts, Professor Vrije Universiteit Brussel; Managing Editor EStAL
Leon Flynn, Principal Legal Adviser Staatsteun Europese Commissie
Arjan Kleinhout, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
Greetje van Heezik, advocaat Houthoff
14.45uZaalwissel
15.00uSessieronde 2:

Sessie D: FDI
Invest, promote & protect: hoe investeringen in de energiesector een samenspel van belangen zijn.
 
Strategische (on)afhankelijkheden, leveringszekerheid, investeringsbereidheid, greenfield investeringen, concurrentie, het is zomaar een greep uit de begrippen die langskomen als het gaat om investeringen in de (duurzame) energiesector. 2022 was een bewogen jaar voor de energiesector. Tijdens deze interactieve sessie zullen de sprekers ingaan op de verschillende perspectieven en soms complexe belangen die spelen bij de (beoordeling van) investeringen in de (duurzame) energiesector. Waar schuren de verschillende belangen en waar komen zij in min of meerdere mate overeen?

Panelleden:
Victorine Dijkstra, advocaat NautaDutilh
Marie-Louise Leijh-Smit, director Flint Global
Ivo Nobel, Hoofd Bureau Toetsing Investeringen Ministerie EZK

Sessie E: Economische highlights
Een reflectie op de retailmarkt voor energie, waarbij wordt ingegaan op de onderzoeken van de ACM naar de redelijkheid van de energietarieven van de zes grootste energieleveranciers. Daarnaast komen er bredere vragen aan bod over het functioneren van de markt, waaronder de vraag hoe betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid van energie (beter) geborgd kunnen worden, en de rol daarin voor (gereguleerde) concurrentie en consumentenbescherming.

Paul de Bijl, Chief economist ACM
Jeroen Hinloopen, Deputy-director CPB
Moderator:
Jan Tichem, teammanager Economisch Bureau bij ACM

Sessie F: Concentratiecontrole
Voorgenomen transacties en investeringen zijn onderworpen aan steeds intensievere controles door toezichthouders. Dat geldt zeker voor transacties en investeringen op het gebied van energie – het thema van het Mededingingscongres dit jaar. Maar het geldt net zozeer voor transacties in andere strategische sectoren. Mededingingsautoriteiten lijken actiever gericht op het voorkomen van mogelijk onwenselijke concentraties in strategische sectoren. Zij vinden wegen om de effecten op de mededinging te beoordelen van niet-meldingsplichtige transacties. Parallel breiden de algemenere buitenlandse investeringstoetsen zich uit. FDI-screening processen zijn vast onderdeel geworden van transactieprocessen. In de EU is daar de Verordening buitenlandse subsidies nog bijgekomen. Het idee van een “one-stop” controle op transacties is ver achter de horizon verdwenen. Wat is het effect op transactieprocessen? Hoe te navigeren in deze grotendeels onbekende gebieden?

Panelleden:
Romi Lepetska, advocaat Cleary Gottlieb
Marinus Winters, advocaat Allen & Overy
Felix Roscam Abbing, advocaat Freshfields
Moderator:
Rein Wesseling, advocaat Stibbe
16.15uPauze
16.30uUitreiking scriptieprijzen 2023
Drie korte pitches van de genomineerden voor de scriptieprijzen en uitreiking van de scriptieprijzen door de jury.
16.45uInterview Martijn Snoep door Gulbahar Tezel
17.30uEinde en aanvang borrel in KIT, aangeboden door RBB Economics
18.30uDiner
Locatie: Kapel van Hotel Arena, mogelijk gemaakt door RBB Economics

Locatie

Congres:

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Diner:

Kapel van Hotel Arena
‘s-Gravesandestraat 55,
1092 AA Amsterdam

Het is 5 minuten lopen van het KIT naar de Kapel van Hotel Arena.

Parkeren
Bij het KIT is geen parkeergelegenheid. U kunt in de omgeving parkeren op de openbare weg.

De borrel en het diner worden mogelijk gemaakt door RBB Economics.


Click to access the login or register cheese