Stichting

De Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht is in 2017 door Weijer VerLoren van Themaat opgericht. De stichting organiseert ieder jaar het congres, de scriptieprijs en – in het Coronajaar 2020 – ook enkele webinars. De stichting heeft als statutair doel de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht en -beleid in Nederland onder de aandacht te brengen, te bespreken en van commentaar te voorzien, onder meer door jaarlijks een congres te organiseren.

De stichting heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten worden ingezet ten behoeve van het statutaire doel van de stichting. De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gegevens van de stichting zijn:

Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht
Bloemendaalseweg 190
2051GL Overveen
BTW: NL857632930B01
K.v.K.: 68884788

Het congres vormt de continuering van de mededingingscongressen die sinds 2003 jaarlijks door Weijer VerLoren van Themaat zijn georganiseerd en beoogt een actief debat te stimuleren over actuele mededingingsrechtelijke onderwerpen in Nederland tussen de verschillende actoren in het mededingingsrechtelijke proces waaronder de wetgever, toezichthouders, rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, advocaten, economen en academici.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Mw. dr. Gulbahar Tezel, voorzitter, benoemd in 2023
  • Mr. Weyer VerLoren van Themaat, bestuurslid, benoemd in 2017
  • Mw. dr. Kati Cseres, secretaris, benoemd in 2020
  • Mr. Alvaro Pliego Selie, penningmeester, benoemd in 2023
Click to access the login or register cheese