Programma 10 oktober 2024

8.30uOntvangst
9.15uOpening door de bestuurslid Kati Cseres
9.30uKeynote: Concurrentieverstoringen en het verval van de democratie 
Digitale technologieën en platforms hebben de broodnodige pluraliteit gebracht in de communicatie en de pers, maar hebben ook de deur geopend voor meer manipulatie, desinformatie en vervorming op de ideeënmarkt. De erosie van de autonomie van burgers is door de evolutie van bepaalde bedrijfsmodellen steeds intensiever geworden. In deze keynote wordt ingegaan op de manieren waarop macht en vervorming de samenleving beïnvloeden en op de rol die het mededingingsrecht kan spelen bij het beschermen van de democratie.

Ariel Ezrachi, professor of Competition Law and Director of the University of Oxford
10.45uKoffie- en theepauze
11.15uNederlandse mededingingsrechtelijke uitspraken van het afgelopen jaar
Ruben Elkerbout, advocaat Geradin Partners, en Ellen Römkes, senior medewerker toezicht bij de Directie Juridische Zaken ACM  
12.30uLunch
13.30uSessieronde 1
U kunt een keuze maken uit drie sessies. 

Sessie A: DMA icm civiele handhaving
De Digital Market Act (DMA) is inmiddels volledig van kracht. De Europese Commissie is als enige toezichthouder bevoegd de DMA te handhaven en heeft in dat kader ook al meerdere onderzoeken geopend. Maar de toepassing van de DMA is niet beperkt tot “Brussel”. Er is ook een significante rol weggelegd voor nationale toezichthouders, waaronder de ACM, en voor “private enforcement” in de vorm van civiele procedures. Deze parallelsessie zal ingaan op dit nationale perspectief: hoe ziet de ACM haar bevoegdheden en rol onder de DMA? Welke civiele procedures zullen we in Nederland in de rechtbanken mogelijk zien? Wat zijn de parallellen en verschillen met de mededingingsrechtelijke praktijk? En wat is het perspectief van de Europese Commissie op deze complementaire toepassing van de DMA op nationaal niveau? 
 
Panelleden: 
Alvaro Pliego Selie, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer 
Robert Stil, econoom ACM 
Stijn Huijts, advocaat Geradin Partners te Brussel 
Rita Wezenbeek, Director Platforms bij  European Commission, DG CONNECT 

Sessie B: Concentratiecontrole
Zowel op Europees als nationaal niveau worden concentraties in toenemende mate onderworpen aan meer innovatieve schadetheorieën. Denk aan duurzaamheid, online ecosystemen en pluriformiteit van media. Wat betekent dit voor mededingingsrechtelijke risico’s in het kader van het concentratietoezicht en hoe kunnen marktpartijen hierop anticiperen? Wordt de beoordeling van concentraties in algemene zin strenger, en zo ja, waarom? Bovendien neemt de wens van toezichthouders toe om de gevolgen van niet-meldingsplichtige concentraties te beoordelen, hetzij via een onderlinge verbondenheid van transacties, een verwijzing, of door toepassing van het kartelverbod of het verbod op misbruik van een machtspositie. Dit soort onderwerpen worden in deze sessie besproken vanuit het perspectief van de ACM en de advocatuur. 
 
Panelleden: 
Paul van den Berg, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer 
Melanie Groenendijk, senior medewerker Toezicht ACM  
Pieter Huizing, advocaat Allen Overy 

Sessie C: New Competition Tool
In een aantal Europese lidstaten, waaronder Nederland, wordt de invoering van een nieuw mededingingsinstrument overwogen. Met zo’n mededingingsinstrument kan de toezichthouder remedies opleggen zonder een overtreding van de mededingingsregels vast te stellen. Deze sessie bespreekt op welke marktproblemen een nieuw mededingingsinstrument zich zou moeten richten, welke lessen er getrokken kunnen worden uit de ervaring met al bestaande, vergelijkbare instrumenten zoals de ‘market investigation tool’ in Engeland, en welke waarborgen ingebouwd moeten worden om zo’n instrument in te passen in de Nederlandse bestuursrechtelijke context. 
 
Panelleden: 
Inge Graef, docent Mededingingsrecht Universiteit van Tilburg 
Ekram Belhadj, advocaat Simmons & Simmons 
Gunnar Niels, econoom Oxera 
Johan Wolfswinkel, hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Tilburg 
14.45uZaalwissel
15.00uSessieronde 2:

Sessie D: Economische highlights  
In het afgelopen jaar was er kritiek op banken omdat zij te lage spaarrentes zouden aanbieden. Banken profiteren van een stijgende beleidsrente van de ECB maar zouden dit voordeel onvoldoende doorgeven aan hun klanten. Publieke reacties variëren van een verwijzing naar de periode waarin banken negatieve beleidsrentes juist niet doorberekenden aan klanten tot een roep om bankenbelasting. Op verzoek van de minister van Financiën doet de ACM onderzoek naar de concurrentie op de markt voor spaarproducten. Is er sprake van haperende concurrentie op de spaarmarkt? Welke rol spelen de overstapbereidheid van consumenten en het monetaire beleid? En zijn er nog andere verklaringen voor een ‘lage’ spaarrente? In deze sessie staat de concurrentie op de spaarmarkt centraal, evenals mogelijkheden om de concurrentie te intensiveren. Het ACM rapport wordt naar verwachting vóór de zomer gepubliceerd. 

Panelleden:

Paul de Bijl, Chief Economist ACM 
Geert Gladdines, adviseur zakelijke dienstverlening NVB
Dirk Schoenmaker, Hoogleraar Banking and Finance bij Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam 
Jan Tichem, teammanager Economisch Bureau ACM (moderator) 

Sessie E: Private damages
De vertaalslag van de publiekrechtelijke handhaving naar de private handhaving van het mededingingsrecht krijgt steeds verder vorm. Wat betekent het dat schade wordt gevorderd van een “onderneming” als gevolg van “één enkele en voortdurende overtreding van het mededingingsrecht”? Welke vermoedens worden (ook) in civiele schadevergoedingsacties toegepast? Hoe gaat de rechter om met de “catch 22” van het Unierechtelijke effectiviteitsbeginsel? De Nederlandse rechtspraktijk levert een belangrijke bijdrage aan dit debat. In deze sessie zal de discussie hierover worden aangegaan aan de hand van de meest recente en op korte termijn verwachtte uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en (eind)uitspraken in eerste aanleg en in hoger beroep. 
 
Panelleden: 
Sophie Gilliam, advocaat BarentsKrans 
Stefan Tuinenga, advocaat Lindenbaum 
Nima Lorjé, advocaat Stibbe 
Marc Kuijper, advocaat Dentons

Sessie F: Sport & Mededinging
Verschillende (lopende) zaken voor het EU Hof van Justitie hebben een nieuwe dynamiek teweeggebracht in de toepassing van het EU-mededingingsrecht op sportregelgeving. Dit panel van experts bespreekt de laatste ontwikkelingen. 
 
Panelleden: 
Jade Versteeg, advocaat, bureau Brandeis 
Benoît Keane, advocaat, Keane Legal 
Ben van Rompuy, Universitair Docent Europees Mededingingsrecht Leiden Universiteit 
16.15uPauze
16.30uUitreiking scriptieprijzen 2024
Drie korte pitches van de genomineerden voor de scriptieprijzen en uitreiking van de scriptieprijzen door de jury.
16.25uInterview Martijn Snoep door Gulbahar Tezel
17.30uEinde en aanvang borrel in KIT, aangeboden door RBB Economics
18.30uDiner
Locatie: Restaurant VanOost, mogelijk gemaakt door RBB Economics

Locatie

Congres:

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Diner:

Restaurant VanOost
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Parkeren
Bij het KIT en VanOost is geen parkeergelegenheid. U kunt in de omgeving parkeren op de openbare weg.

De borrel en het diner worden mogelijk gemaakt door RBB Economics.


Click to access the login or register cheese